Skaffa hund ivadmin  

Köpa hund eller vara fodervärd?

Att skaffa hund är ett stort beslut och man måste vara medveten om att hunden är ett djur som man behöver ta hand om i upp till 15-20 år framåt. Det innebär ett ansvar och alla är inte helt beredda att ta det. Då kan ett annat alternativ vara att bli fodervärd för en hund. Vilka fördelar samt nackdelar innebär en egen hund samt fodervärdsskapet?

Att vara fodervärd för en hund

När man är fodervärd för en hund kan man vara det för till exempel hundar som ska användas inom Försvarsmakten, för tikar som används inom hunduppfödning eller liknande. När man är fodervärd för en hund står man inte registrerad som ägare på den utan det gör någon annan. Däremot står man för alla löpande kostnader som uppkommer när man tar hand om hunden. I de allra flesta fall står dock hundens ägare för försäkringskostnaden och eventuellt också för till exempel vaccinering. När man ska vara fodervärd skrivs alltid ett fodervärdsavtal där det framgår vilka rättigheter samt skyldigheter som fodervärden har. På så sätt blir det inte några missförstånd vad gäller hunden. Om man känner att man inte klarar av hela ansvaret med att ha hund kan fodervärdsskapet avbrytas efter en tid.

En nackdel med att vara fodervärd är att man inte själv kan bestämma över hunden och dessutom kan det bli väldigt sorgligt att behöva bli av med hunden om dess ägare bestämmer sig för att fodervärdsskapet ska avslutas.

Att äga hund

När man äger sin hund bestämmer man själv över den. Det innebär också att man måste ta allt ansvar för den och stå för alla kostnader. Fördelen är att man inte behöver oroa sig för att någon annan ska vilja ha tillbaka hunden och man kan ta med sig den på semester, träna den hur man vill och liknande. En nackdel är dock att man måste vara beredd att ta hand om hunden i uppåt 10-15 år och man kan inte lämna tillbaka den om man känner att man inte klarar av ansvaret hundägandet innebär. Då måste man sälja hunden eller omplacera den och det kan vara en svår och tidskrävande process. Dessutom måste man ha koll på att man verkligen har den tid och ekonomi som krävs för att man ska kunna ta hand om hunden.